„Zdjęcia przedstawiają przykładowe wszywki/etykiety wykonane przez SCALA Sp. z o.o. sp.k. Zdjęcia służą wyłącznie prezentacji jakości i przykładowych technologii wykonania wszywek/etykiet. Wszelkie prawa do znaków towarowych na wykonanych wszywkach przysługują podmiotom uprawnionym /w szczególności ich właścicielom/.”