Contact details:
SCALA Sp.z oo Spółka komandytowa
37-111 Rakszawa
Rakszawa 334
biuro@scala.rzeszow.pl

Sales department:
tel. / fax: +48 17 224 90 40 from 8:00 to 16:00
cell: 608 657 836;530 448 842 from 8:00 to 16:00
biuro@scala.rzeszow.pl

Head of sales department:
Slawomir Babka
Cell: 602 399 723

slawek@scala.rzeszow.pl

Production Department:
tel. / fax: +48 17 224 94 01 from 8:00 to 16:00
cell: 606 334 981 from 8:00 to 16:00
produkcja@scala.rzeszow.pl

Chairman of the Board:

Tomasz Stachowicz
cell: 600 925 342
tomasz.stachowicz@scala.rzeszow.pl

Details:
SCALA Sp.z oo Spółka komandytowa
35-210 Rzeszow
ul.1A Syrokomli
NIP 873-28-46-120
REGON: 851812331
KRS: 0000432215

 

Zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 11.09.2012.
Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura aktu RZ.XII NS-REJ.KRS/12768/12/997
Prezes Zarządu Tomasz Stachowicz.

 

scala vcard

 

 

 

 

 

 

 

 

.